Grote clubactie, speculaasactie, zwerfvuilactie

De grote clubactie en speculaasactie hebben weer een mooi resultaat opgeleverd voor de kas van de vereniging.
Zaterdagmiddag 16 december heeft een aantal, voornamelijk jeugd leden weer hun best gedaan bij de zwerfvuilactie. Ook dit jaar hebben ze weer de nodige vuilniszakken kunnen vullen met zwerfvuil.