Geschiedenis

geschiedenis_foto1CMV de Harmonie is op 9 februari 1953 opgericht. De muziekvereniging is destijds ontstaan uit een samengaan van de verenigingen Deo Dicatus (opgericht in 1905) en Patrimonium (opgericht in 1909).

De Bazuin
De voorgeschiedenis van De Harmonie begon in 1909 met de oprichting van het gereformeerde muziekkorps De Bazuin op initiatief van meester Schuringa van de Hoogkleischool. Dit als antwoord op de oprichting van muziekkorps Deo Dicatus door de Vrije Evangelische Gemeente vier jaar eerder. Beide gezelschappen opereerden in een harmoniebezetting.

Patrimonium
De Bazuin was geen lang leven beschoren, in de jaren dertig viel het doek vanwege de financiële malaise. Het gezelschap kon een doorstart maken met geldelijke steun van het Christelijk Sociaal Werkliedenverbond onder de voorwaarde dat de naam werd gewijzigd in Patrimonium, hetgeen geschiedde. Patrimonium was succesvol en zeker onder de bezielende leiding van Cas van Zweden die tot 1946 de dirigeerstok hanteerde. Er werden regelmatig uitvoeringen gegeven waaronder de befaamde bosconcerten in het Wandelbos.

Deo Dicatus
De vereniging hief zich tijdens de Tweede Wereldoorlog tijdelijk op. Door de gestage daling van het aantal leden bleef het aantal leden van Patrimonium in 1953 op 24 steken. Deo Dicatus telde in diezelfde periode nog 21 musicerende leden. Reden de koppen bij elkaar te steken, zeker ook om tegenwicht te bieden aan arbeidersmuziekvereniging Nieuw Leven. En aldus werd op 9 februari 1953, een week na de waternoodramp, De Harmonie opgericht.

Dirigenten van De Harmonie
De dirigenten van de beide gezelschappen Peletier en Steenhuis wisselden elkaar af op de bok en daarmee nam de inmiddels 60 jaar durende geschiedenis een aanvang.

Na de oprichting in 1953 gaat CMV “De Harmonie”in eerste instantie van start als harmonieorkest. Bij de oprichting had de vereniging 46 muzikanten (niet meegerekend de leerlingen). De startbezetting was 8 klarinetten, 12 pistons, 5 alten, 3 saxofoons, 5 tenorhoorns, 4 tuba’s, 4 bassen, 3 trombones, 5 tenorhoorns, 4 tuba’s, 4 bassen, 3 trombones en een kleine en een grote trom.

Sinds 1953 hebben de volgende dirigenten CMV De Harmonie geleid:

  • Dhr. Gosse Reijenga (2016 – heden)
  • Dhr. Bauke Burghgraef (2004 – 2016)
  • Dhr. Wim Westerman (1996-2004)
  • Dhr. Jan Koetje (1972-1996)
  • Dhr. Stalman (1971-1972)
  • Dhr. Steenhuis (1963-1971)
  • Dhr. v. d.Veen(1962-1963)
  • Dhr. Gerrits (1960-1962)
  • Dhr. Peletier (1953-1960)

Het is onder dirigent Gerrits dat de bezetting wordt gewijzigd en de klarinetten worden vervangen door saxofoons en bugels en hoewel de bezetting van de bugels wat problemen oplevert (vooral bij de cornettisten) lukt de omschakeling.

geschiedenis_foto2Optredens
In de beginjaren waren de meeste optredens in de openlucht en bestonden uit concerten en muzikale rondgangen. Ook werd elk jaar meegewerkt aan de Avondvierdaagse. Voor het opluisteren van festiviteiten of speciale gebeurtenissen werd vaak medewerking van De Harmonie gevraagd. De nationale feestdagen, Koninginnedag en Bevrijdingsdag waren altijd drukke dagen. Elk jaar sinds 1978 wordt er medewerking verleend aan de dodenherdenking op 4 mei bij het herdenkingsmonument op het Zuiderveen.

In de loop der jaren heeft CMV “De Harmonie”veel bijzondere optredens meegemaakt. Het orkest heeft een aantal keren opgetreden voor de landelijke radio en tv. IN 1971 verleende we medewerking aan de NCRV tv uitzending Zeskamp Sport 7 vanuit de Martinihal in Groningen.In 1974 werd meegewerkt aan heet radioprogramma “Route A” van de Tros. Hierbij werd het in een mini quiz opgenomen tegen 3 dames van dameskoor “Zang en Vriendschap” die tegenwoordig net als ons op de woensdagavond repeteren in gebouw Irene. In november 1977 werkten we mee aan de opname van het Tros programma “Toerja Toernee”.

Andere bijzondere optredens waren o.a. de “Klink In”in 1979 en het uitwisselingsbezoek aan Fröndenberg in 1989.