Informatie

CMV De Harmonie wordt momenteel geleid door een bestuur bestaande uit zeven personen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging en wordt ondersteund door een aantal commissies die het bestuur ontlasten.

Het bestuur
Het dagelijks bestuur van De Harmonie is werkzaam in de volgende samenstelling:

  • Fre Haan – voorzitter
  • Frannie Oolders – secretaris
  • Jan Maathuis – penningmeester
  • Karst Zijlstra – instrumentenbeheer, ledenadministratie, concertcommissie
  • Rodger Hulzebos – algemeen, website beheer

Commissies
De Harmonie heeft een aantal verschillende commissies. De leden van de desbetreffende commissies zijn allen lid van de Harmonie. Door deze commissies wordt het bestuur ontlast van bepaalde zaken en worden de leden meer betrokken bij de vereniging. In overleg met de dirigent wordt er door de MAC: Muziek Advies Commissie, keuzes gemaakt voor het te spelen repertoire tijdens een concert, de begeleiding van een kerkdienst en alle andere gelegenheden. Naast de MAC heeft de vereniging de volgende commissies:

  • Kledingcommissie
  • Activiteitencommissie
  • Instrumentenbeheer
  • Concertcommissie