Eerste Kerstdag

Op zondagmorgen 25 december heeft de CMV de Harmonie haar medewerking verleend aan de kerkdienst in de sfeersvol ingerichte Vennekerk van de Protestante Gemeente Winschoten. Een aantal van de te zingen liederen werd door het orkest begeleid. Daarnaast  heeft de Harmonie enkele kerstnummers tijdens de collecte en aan het einde van de dienst gespeeld. Ook werd er medewerking verleend door de Chr. zangvereniging Excelsior uit Winschoten.